Szemle archív

Fórum Társadalomtudományi Szemle



2014/2

Impresszum 2014/2

Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le

negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t
XVI. évfolyam

Főszerkesztő
Csanda Gábor

A szerkesztőbizottság elnöke
Öllös László

Szer­kesz­tő­bi­zott­ság
Biró A. Zoltán (Románia), Fedinec Csilla (Magyarország), Holger Fischer (Németország), Gyurgyík László (Szlovákia), Hunčík Péter (Szlovákia), Petteri Laihonen (Finnország), Lampl Zsuzsanna (Szlovákia), Lanstyák István (Szlovákia), Lengyel Zsolt (Németország), Liszka József (Szlovákia), Mészáros András (Szlovákia), Roncz Melinda (Szlovákia), Simon Attila (Szlovákia), Szarka László (Magyarország), Andrej Tóth (Csehország), Végh László (Szlovákia)

Tartalom:
Tanulmányok:

ÖLLÖS LÁSZLÓ: A szabadság és a nyelvszabadság
GYURGYÍK LÁSZLÓ: A vegyes házasságok (házasságkötések) alakulása Szlovákiában, különös tekintettel a magyar lakosságra
POPÉLY ÁRPÁD: Az első szlovák országgyűlés megválasztása 1938 decemberében
L. JUHÁSZ ILONA: A Károly király gyermeknyaraltatási akció 1918 nyarán – 1. Osztrák gyerekek a mai Szlovákia magyarlakta területein (A korabeli sajtóhírek alapján)
GECSE ANNABELLA: „Salus animarum suprema lex esto”
KERÉNYI ÉVA: Gömöri fürdőélet a 19. században II.

Könyvek

Acta Ethnologica Danubiana 15. (Bárth Dániel)
Zimányi Árpád: Szókészleti és morfológiai változások a mai magyar nyelvben (Angyal László)
Márku Anita: „Po zákárpátszki”. Kétnyelvűség, kétnyelvűségi hatások és kétnyelvű kommunikációs stratégiák a kárpátaljai magyar közösségben (Gazdag Vilmos)
Lőrincz Gábor: A nyelvi variativitás a szlovákiai magyar anyanyelvtankönyvekben (Kondor Perhács Johanna)
Kontra Miklós-Németh Miklós-Sinkovics Balázs (szerk.): Elmélet és empíria a szociolingvisztikában (Sebők Szilárd)
Ladislav Macháček: Úvod do sociológie mládeže (Lampl Zsuzsanna)
Duba Gyula: Valami elmúlt II. Erni diákkora (Csanda Gábor)