Szemle archív

Fórum Társadalomtudományi Szemle2014/4

Impresszum 2014/4

Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le

negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t
XVI. évfolyam

Főszerkesztő
Csanda Gábor

A szerkesztőbizottság elnöke
Öllös László

Szer­kesz­tő­bi­zott­ság
Biró A. Zoltán (Románia), Fedinec Csilla (Magyarország), Holger Fischer (Németország), Gyurgyík László (Szlovákia), Hunčík Péter (Szlovákia), Petteri Laihonen (Finnország), Lampl Zsuzsanna (Szlovákia), Lanstyák István (Szlovákia), Lengyel Zsolt (Németország), Liszka József (Szlovákia), Mészáros András (Szlovákia), Roncz Melinda (Szlovákia), Simon Attila (Szlovákia), Szarka László (Magyarország), Andrej Tóth (Csehország), Végh László (Szlovákia)

Tartalom:
Tanulmányok:

SIMON ATTILA: Kettős szorításban. A dél-szlovákiai zsidóság Trianon és Auschwitz között
SZITA SZABOLCS: A vidéki zsidóság deportálása, különös tekintettel a visszacsatolt területekre
KOMZSÍK ATTILA-LÁSZLÓ BÉLA: A szlovákiai magyar nemzeti közösség formális művelődésének két évtizede
GYURGYÍK LÁSZLÓ: A magyar nemzetiségűek településszerkezeti változásai az ezredfordulót követő évtizedben az ismeretlen nemzetiségűek adatainak a hátterében
LAMPL ZSUZSANNA: A szlovákiai felsőoktatási szféra és a dél-szlovákiai magyar/szlovák fiatalok egyetempercepciói
LANSTYÁK ISTVÁN: Kusza problémák
HORBULÁK ZSOLT: A marketing nyelvhasználati kérdései. Marketingstratégiai nyelvi buktatók a határon átnyúló kereskedelem esetében
P. MÁRKUS KATALIN-M. PINTÉR TIBOR: Szótárak és használóik. Az angol-magyar, magyar-angol lexikográfia módszertani alapjai

Közlemények

VOIGT VILMOS: Törvények a kisebbségekért vagy kisebbségek a törvényekért?

Könyvek

Kántor Zoltán: A nemzet intézményesülése a rendszerváltás utáni Magyarországon (Öllös László)
Lampl Zsuzsanna: A szlovákiai magyarok szociológiája 1.  Szlovákiai és magyar (Gaucsík István)
Gaucsík István: Lemorzsolódó kisebbség. A csehszlovákiai magyarság jogfosztásának gazdasági háttere 1945-1948 (Korpás Árpád)
Maruzsa Zoltán: A német újrafegyverkezés és a hidegháború 1945-1969. Összegzés és dokumentumok (Vajda Barnabás)
Kalmár Melinda: Történelmi galaxisok vonzásában. Magyarország és a szovjetrendszer 1945-1990 (Vajda Barnabás)