Szemle archív

Fórum Társadalomtudományi Szemle2014/3

Impresszum 2014/3

Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le

negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t
XVI. évfolyam

Főszerkesztő
Csanda Gábor

A szerkesztőbizottság elnöke
Öllös László

Szer­kesz­tő­bi­zott­ság
Biró A. Zoltán (Románia), Fedinec Csilla (Magyarország), Holger Fischer (Németország), Gyurgyík László (Szlovákia), Hunčík Péter (Szlovákia), Petteri Laihonen (Finnország), Lampl Zsuzsanna (Szlovákia), Lanstyák István (Szlovákia), Lengyel Zsolt (Németország), Liszka József (Szlovákia), Mészáros András (Szlovákia), Roncz Melinda (Szlovákia), Simon Attila (Szlovákia), Szarka László (Magyarország), Andrej Tóth (Csehország), Végh László (Szlovákia)

Tartalom:
Tanulmányok:

N. CSÁSZI ILDIKÓ: Nyelvi hátrány helyett nyelvi esélyegyenlőséget! Az anyanyelvi kulckompetencia fejlesztése a nyelvi hátránnyal rendelkező tanulóknál
KRALINA HOBOTH KATALIN: Magyar szakmai nyelvhasználat és szaknyelvokattás Szlovákiában
KARA ANNA:„Én, Mécs…” Önéletrajz  – másodkézből
KOSZTYÓ GYULA: Népművelésügy Ung vármegyében egy statisztikai adatsor tükrében (1941)
GAUCSÍK ISTVÁN: A Pozsonyi I. Takarékpénztár közhasznú és jótékonysági tevékenysége a 19. században
TÓZSA-RIGÓ ATTILA: A városi közösség „önolvasata”. Reprezentáció és közösségtudat a Pozsonynak tett adományok tükrében (16. századi végrendeleti anyag információi alapján)
POPÉLY ÁRPÁD: Az első szlovák országgyűlés megválasztása 1938 decemberében (2. rész)
L. JUHÁSZ ILONA: A Károly király gyermeknyaraltatási akció 1918 nyarán. Osztrák gyerekek a mai Szlovákia magyarlakta területein (a korabeli sajtóhírek alapján) 2.
KERÉNYI ÉVA:Gömöri fürdőélet a 19. században III.

Könyvek:

Simon Attila: Az elfeledett aktivisták. Kormánypárti magyar politika az első Csehszlovák Köztársaságban (Baka L. Patrik)
H. Nagy Péter: Párhuzamos mintázatok (Baka L. Patrik)
Tulajdonnevek a fordítás és a kétnyelvűség kontextusában (Tóth Katalin)