Szemle archív

Fórum Társadalomtudományi Szemle2009/3

Impresszum 2009/3

Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le
negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t
XI. évfolyam

Főszerkesztő
Csanda Gábor

A szerkesztőbizottság elnöke
Öllös László

Szer­kesz­tő­bi­zott­ság
Biró A. Zoltán (Románia), Fedinec Csilla (Magyarország), Holger Fischer (Németország), Gyurgyík László (Szlovákia), Hunčík Péter (Szlovákia), Petteri Laihonen (Finnország), Lampl Zsuzsanna (Szlovákia), Lanstyák István (Szlovákia), Lengyel Zsolt (Németország), Liszka József (Szlovákia), Mészáros András (Szlovákia), Roncz Melinda (Szlovákia), Simon Attila (Szlovákia), Szarka László (Magyarország), Andrej Tóth (Csehország), Végh László (Szlovákia)

Tartalom:

10 éves a Fórum Társadalomtudományi Szemle

VOIGT VILMOS: Fórum 1999—2009. Decennium decet

Tanulmányok

VARGA SÁNDOR: Az önálló magyar ifjúsági szervezet megszületése 1968-ban
GAUCSÍK ISTVÁN: Kollektivista mezőgazdaság és az 1968-as gazdasági reformkísérlet
TÁTRAI PATRIK: Etnikai térszerkezet és etnikai identitás a Nyitrai járásban
HALÁSZ MARIANNA: A kárpátaljai lakosság mindennapjai a korabeli magyar sajtó anyagai alapján az 1920-as években
SCHELL CSILLA: „Csoportunknak büszkesége / Rákosi Mátyás arcképe…” Farsangi hírversek a szocializmus idejéből. Néhány új adalék a sajónémeti rabvágásról

Esszé

MÉSZÁROS ANDRÁS: Egy kazuista irodalomtörténete címszavakban elbeszélve (Részletek)

Portré

KOCUR LÁSZLÓ: A ceruzával kezében élő ember – Közelítések a 60 éves Tóth László értekező prózai és publicisztikai munkásságához

Agora

JAKAB ISTVÁN: Anyanyelv-használati gondjainkról — Misad Katalin könyve kapcsán

Könyvek

Misad Katalin: Nyelvi kontaktusok. Szlovákiai magyar vonatkozású alkalmazott nyelvészeti tanulmányok (Fazekas József)
Hahn, Hans Henning—Mannová, Elena (Hrsg.): Nationale Wahrnehmungen und ihre Stereotypisierung. Beiträge zur Historischen Stereotypenforschung (Liszka József)
Múcska, Vincent—Daniš, Miroslav—Ševčíková, Zuzana: Dejiny európskeho stredoveku. I. Raný stredovek. Od 5. storočia do polovice 11. storočia (Horbulák Zsolt)