Szemle archív

Fórum Társadalomtudományi SzemleImpresszum 2014/4

Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t XVI. évfolyam Főszerkesztő Csanda Gábor A szerkesztőbizottság elnöke Öllös László Szer­kesz­tő­bi­zott­ság Biró A. Zoltán (Románia), Fedinec Csilla (Magyarország),...
Bővebben

Részletek

Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le

negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t
XVI. évfolyam

Főszerkesztő
Csanda Gábor

A szerkesztőbizottság elnöke
Öllös László

Szer­kesz­tő­bi­zott­ság
Biró A. Zoltán (Románia), Fedinec Csilla (Magyarország), Holger Fischer (Németország), Gyurgyík László (Szlovákia), Hunčík Péter (Szlovákia), Petteri Laihonen (Finnország), Lampl Zsuzsanna (Szlovákia), Lanstyák István (Szlovákia), Lengyel Zsolt (Németország), Liszka József (Szlovákia), Mészáros András (Szlovákia), Roncz Melinda (Szlovákia), Simon Attila (Szlovákia), Szarka László (Magyarország), Andrej Tóth (Csehország), Végh László (Szlovákia)

Tartalom:
Tanulmányok:

SIMON ATTILA: Kettős szorításban. A dél-szlovákiai zsidóság Trianon és Auschwitz között
SZITA SZABOLCS: A vidéki zsidóság deportálása, különös tekintettel a visszacsatolt területekre
KOMZSÍK ATTILA-LÁSZLÓ BÉLA: A szlovákiai magyar nemzeti közösség formális művelődésének két évtizede
GYURGYÍK LÁSZLÓ: A magyar nemzetiségűek településszerkezeti változásai az ezredfordulót követő évtizedben az ismeretlen nemzetiségűek adatainak a hátterében
LAMPL ZSUZSANNA: A szlovákiai felsőoktatási szféra és a dél-szlovákiai magyar/szlovák fiatalok egyetempercepciói
LANSTYÁK ISTVÁN: Kusza problémák
HORBULÁK ZSOLT: A marketing nyelvhasználati kérdései. Marketingstratégiai nyelvi buktatók a határon átnyúló kereskedelem esetében
P. MÁRKUS KATALIN-M. PINTÉR TIBOR: Szótárak és használóik. Az angol-magyar, magyar-angol lexikográfia módszertani alapjai

Közlemények

VOIGT VILMOS: Törvények a kisebbségekért vagy kisebbségek a törvényekért?

Könyvek

Kántor Zoltán: A nemzet intézményesülése a rendszerváltás utáni Magyarországon (Öllös László)
Lampl Zsuzsanna: A szlovákiai magyarok szociológiája 1.  Szlovákiai és magyar (Gaucsík István)
Gaucsík István: Lemorzsolódó kisebbség. A csehszlovákiai magyarság jogfosztásának gazdasági háttere 1945-1948 (Korpás Árpád)
Maruzsa Zoltán: A német újrafegyverkezés és a hidegháború 1945-1969. Összegzés és dokumentumok (Vajda Barnabás)
Kalmár Melinda: Történelmi galaxisok vonzásában. Magyarország és a szovjetrendszer 1945-1990 (Vajda Barnabás)

Rövid URL
ID3066
Módosítás dátuma2019. április 16.

Impresszum 2014/3

Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t XVI. évfolyam Főszerkesztő Csanda Gábor A szerkesztőbizottság elnöke Öllös László Szer­kesz­tő­bi­zott­ság Biró A. Zoltán (Románia), Fedinec Csilla (Magyarország),...
Bővebben

Részletek

Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le

negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t
XVI. évfolyam

Főszerkesztő
Csanda Gábor

A szerkesztőbizottság elnöke
Öllös László

Szer­kesz­tő­bi­zott­ság
Biró A. Zoltán (Románia), Fedinec Csilla (Magyarország), Holger Fischer (Németország), Gyurgyík László (Szlovákia), Hunčík Péter (Szlovákia), Petteri Laihonen (Finnország), Lampl Zsuzsanna (Szlovákia), Lanstyák István (Szlovákia), Lengyel Zsolt (Németország), Liszka József (Szlovákia), Mészáros András (Szlovákia), Roncz Melinda (Szlovákia), Simon Attila (Szlovákia), Szarka László (Magyarország), Andrej Tóth (Csehország), Végh László (Szlovákia)

Tartalom:
Tanulmányok:

N. CSÁSZI ILDIKÓ: Nyelvi hátrány helyett nyelvi esélyegyenlőséget! Az anyanyelvi kulckompetencia fejlesztése a nyelvi hátránnyal rendelkező tanulóknál
KRALINA HOBOTH KATALIN: Magyar szakmai nyelvhasználat és szaknyelvokattás Szlovákiában
KARA ANNA:„Én, Mécs…” Önéletrajz  – másodkézből
KOSZTYÓ GYULA: Népművelésügy Ung vármegyében egy statisztikai adatsor tükrében (1941)
GAUCSÍK ISTVÁN: A Pozsonyi I. Takarékpénztár közhasznú és jótékonysági tevékenysége a 19. században
TÓZSA-RIGÓ ATTILA: A városi közösség „önolvasata”. Reprezentáció és közösségtudat a Pozsonynak tett adományok tükrében (16. századi végrendeleti anyag információi alapján)
POPÉLY ÁRPÁD: Az első szlovák országgyűlés megválasztása 1938 decemberében (2. rész)
L. JUHÁSZ ILONA: A Károly király gyermeknyaraltatási akció 1918 nyarán. Osztrák gyerekek a mai Szlovákia magyarlakta területein (a korabeli sajtóhírek alapján) 2.
KERÉNYI ÉVA:Gömöri fürdőélet a 19. században III.

Könyvek:

Simon Attila: Az elfeledett aktivisták. Kormánypárti magyar politika az első Csehszlovák Köztársaságban (Baka L. Patrik)
H. Nagy Péter: Párhuzamos mintázatok (Baka L. Patrik)
Tulajdonnevek a fordítás és a kétnyelvűség kontextusában (Tóth Katalin)

Rövid URL
ID3064
Módosítás dátuma2019. április 16.

Impresszum 2014/2

Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t XVI. évfolyam Főszerkesztő Csanda Gábor A szerkesztőbizottság elnöke Öllös László Szer­kesz­tő­bi­zott­ság Biró A. Zoltán (Románia), Fedinec Csilla (Magyarország),...
Bővebben

Részletek

Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le

negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t
XVI. évfolyam

Főszerkesztő
Csanda Gábor

A szerkesztőbizottság elnöke
Öllös László

Szer­kesz­tő­bi­zott­ság
Biró A. Zoltán (Románia), Fedinec Csilla (Magyarország), Holger Fischer (Németország), Gyurgyík László (Szlovákia), Hunčík Péter (Szlovákia), Petteri Laihonen (Finnország), Lampl Zsuzsanna (Szlovákia), Lanstyák István (Szlovákia), Lengyel Zsolt (Németország), Liszka József (Szlovákia), Mészáros András (Szlovákia), Roncz Melinda (Szlovákia), Simon Attila (Szlovákia), Szarka László (Magyarország), Andrej Tóth (Csehország), Végh László (Szlovákia)

Tartalom:
Tanulmányok:

ÖLLÖS LÁSZLÓ: A szabadság és a nyelvszabadság
GYURGYÍK LÁSZLÓ: A vegyes házasságok (házasságkötések) alakulása Szlovákiában, különös tekintettel a magyar lakosságra
POPÉLY ÁRPÁD: Az első szlovák országgyűlés megválasztása 1938 decemberében
L. JUHÁSZ ILONA: A Károly király gyermeknyaraltatási akció 1918 nyarán – 1. Osztrák gyerekek a mai Szlovákia magyarlakta területein (A korabeli sajtóhírek alapján)
GECSE ANNABELLA: „Salus animarum suprema lex esto”
KERÉNYI ÉVA: Gömöri fürdőélet a 19. században II.

Könyvek

Acta Ethnologica Danubiana 15. (Bárth Dániel)
Zimányi Árpád: Szókészleti és morfológiai változások a mai magyar nyelvben (Angyal László)
Márku Anita: „Po zákárpátszki”. Kétnyelvűség, kétnyelvűségi hatások és kétnyelvű kommunikációs stratégiák a kárpátaljai magyar közösségben (Gazdag Vilmos)
Lőrincz Gábor: A nyelvi variativitás a szlovákiai magyar anyanyelvtankönyvekben (Kondor Perhács Johanna)
Kontra Miklós-Németh Miklós-Sinkovics Balázs (szerk.): Elmélet és empíria a szociolingvisztikában (Sebők Szilárd)
Ladislav Macháček: Úvod do sociológie mládeže (Lampl Zsuzsanna)
Duba Gyula: Valami elmúlt II. Erni diákkora (Csanda Gábor)

Rövid URL
ID3063
Módosítás dátuma2019. április 29.

Impresszum 2014/1

Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t XVI. évfolyam Főszerkesztő Csanda Gábor A szerkesztőbizottság elnöke Öllös László Szer­kesz­tő­bi­zott­ság Biró A. Zoltán (Románia), Fedinec Csilla (Magyarország),...
Bővebben

Részletek

Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le

negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t
XVI. évfolyam

Főszerkesztő
Csanda Gábor

A szerkesztőbizottság elnöke
Öllös László

Szer­kesz­tő­bi­zott­ság
Biró A. Zoltán (Románia), Fedinec Csilla (Magyarország), Holger Fischer (Németország), Gyurgyík László (Szlovákia), Hunčík Péter (Szlovákia), Petteri Laihonen (Finnország), Lampl Zsuzsanna (Szlovákia), Lanstyák István (Szlovákia), Lengyel Zsolt (Németország), Liszka József (Szlovákia), Mészáros András (Szlovákia), Roncz Melinda (Szlovákia), Simon Attila (Szlovákia), Szarka László (Magyarország), Andrej Tóth (Csehország), Végh László (Szlovákia)

Tartalom:
Tanulmányok

LISZKA JÓZSEF: Hol ringtak a bölcsők? Kérdések és válaszkísérletek a Kőműves Kelemenné balladájával kapcsolatban
KERÉNYI ÉVA: Gömöri fürdőélet a 19. században I.
LANSTYÁK ISTVÁN: A fordítási egyenértékűség néhány válfajáról. Szempontok a magyar Újszövetség -fordítások és revíziók vizsgálatához
CSERNICSKÓ ISTVÁN: Ukrajna nyelvi helyzete egy amerikai film szinkronja tükrében
HUSZÁR ÁGNES-KEGYES ERIKA: Nyelvtani nem, női foglalkozásnevek és gender
BILÁSZ BOGLÁRKA-LUCIA SATINSKÁ: „A kétnyelvűség jegyében”. Nyelvmenedzselés szlovák-magyar Facebook-oldalakon
BAJCSI ILDIKÓ: Női szerepek kisebbségi helyzetben. Magyar női sorsok a két világháború közötti CSehszlovákiában
BOLEMANT LILLA:  Női szempontok a (cseh)szlovákiai magyar irodalom és újságírás történetében (1919-1938)

Közlemények

PÜSPÖKI NAGY PÉTER: Lehetőségek és választások

Könyvek

Cs. Nagy Lajos: Medvesalja magyar nyelvjárási atlasza (Koncsol László)
Csernicskó István: Államok, nyelvek, államnyelvek. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867-2010) (Gazdag Vilmos)
Csernicskó István: Államok, nyelvek, államnyelvek. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867-2010) (Bátyi Szilvia)
Tamáska Máté: Kassa-vidék településképei. Tamáska Máté: Falvak az uradalmak helyén. A megszűnt nagybirtok telepes községeinek építészete 1945 után (Vajda Barnabás)

Rövid URL
ID3061
Módosítás dátuma2019. április 16.